Risinājumi

APMĀCĪBU TĒMAS

UZVAROŠĀS KOMANDAS VADĪBA

Mūsdienās cilvēku resurss kļūst arvien izšķirīgāks uzņēmuma veiksmes faktors. Vadītāju spēja pareizi atlasīt, apmācīt un motivēt savu komandu spēlē kritiski svarīgu lomu sasniegumos. Mans uzdevums ir iedot vadītājiem rīkus un domāšanas formulas, lai viņi mācētu pozitīvi virzīt savu komandu pretī panākumiem, kas ir noturīgi ilgtermiņā. Mērķu nospraušana, konstruktīva domāšana, komandas vadība, delegēšana un atgriezeniskā saite, komandas un personiski prioritāšu nospraušana, Indivīdu un sevis motivēšana ir tikai daļa no galvenajām tēmām, ko mācu šajā sadaļā. Arvien biežāk strādāju ar mazām vadītāju grupām vai pat individuāli, lai risinātu kādus ļoti precīzus uzdevumus

PERSONISKĀS MĒRĶTIECĪBAS UN MOTIVĀCIJAS ATTĪSTĪBA

Personiskā mērķtiecība un spēja sevi motivēt ir stūrakmens ilgstošu panākumu veidošanā. Bieži tas nav vienas dienas notikums, bet ilgstošs process darbā ar sevi, tomēr instrumentus šīm darbam var iedot ļoti dažādos veidos, gan kā grupas apmācību, gan individuālās sesijās. Svarīgi ir parādīt ceļu un cēloņsakarības, kas noved pie veiksmīgākas un līdzsvarotākas dzīves. Arvien biežāk strādāju ar mazām grupām vai pat individuāli, lai risinātu kādus ļoti precīzus uzdevumus

PĀRRUNU PRASME PĀRDEVĒJIEM UN PIRCĒJIEM

Mēs nekad neuzzinām, ko varam panākt, ja par to neveicam pārrunas. Pārrunas ir teātris, kur abas puses tēlot un rāda sev izdevīgāko, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Mans uzdevums ir iemācīt pārrunu vedējiem domāt un saskatīt to, kas notiek pārrunu vedēja galvā, lai darbotos ar neredzamajiem faktoriem. Iemācīties uzspiest uz otras puses slēptajām vēlmēm un bažām ir viena no mākām, ko manis mācīties pārrunu vedēji iegūst. Mēs mācamies gan sevi aizstāvēt asās konkurējošās pārrunās, gan veidot labākus darījumus izmantojot kooperējošu pārrunu režīmus

KIVi PROCESA IEVIEŠANA UZŅĒMUMOS

KIVi - Koleģiālās izaugsmes veicināšanas process personāla maksimālā potenciāla sasniegšanai. Programma 21 - 27 nedēļu garumā, kuras mērķis ieviest un nostiprināt pašorganizētu attīstību uzņēmuma vadītāju un speciālistu starpā. Programma palīdz atraisīt katra dalībnieka maksimālo potenciālu, iesaisti un atbildības sajūtu, kā arī veido starp nodaļu saites un komunikāciju. Programmas rezultātā uzņēmums būtiski ietaupa laiku un citus resursus mērķu sasniegšanā. Programmas un procesa autori Mārtiņš Vecvanags un Jeva Karabeško

KOUČINGS

Koučings ir mācību metode un es strādāju atbilstoši ICF kouču ētikas un profesionālajam kodeksam. Mans uzdevums ir atbalstīt klientu viņa attīstībā, dodot viņam iespēju paskatīties uz saviem mērķiem plašākā kontekstā un atrast risinājumus, ko viņš nebūtu atradis bez manis.

Kā koučs strādāju gan ar privātpersonām viņu personisko mērķu sasniegšanai, t.sk. dzīves jēgas meklējumos.

Protams, izmantoju koučingu kā atbalsta metodi darbā ar korporatīvajiem klientiem un lielu tiesu no manas kouča prakses aizņem arī komandu koučings strādājot gan ar mērķu, gan risinājumu meklējumiem.

GATAVĀS PROGRAMMAS

VIDEO