Vadītprasme

CITAS GATAVĀS PROGRAMMAS

logo

Sāc ar sevi

Efektīva vadītprasme

Vadītājs ir cilvēks, kurš vada citus cilvēkus nevis procesus. Vadība ir mērķu sasniegšana kopā ar savu komandu.

PAR PROGRAMMU

NEPATĪKAMI ATKLĀJUMI

(no manas semināru prakses)

 • 50% vadītāju nezina sava uzņēmuma mērķus
 • 70% vadītāju nav personisko mērķu
 • 90% vadītāju atzīst, ka nav sastapuši komandas, kas atbilstu klasiskai komandas definīcijai, kā iemeslu minot vadītāju izpratnes trūkumu par komandas veidošanas nozīmību viņu darbu sarakstā

GALVENĀS TĒMAS

 • Iniciatīva un personiskā atbildība
 • Vadība, Vadītāja instrumenti un Komunikācija
 • Mērķi, Komanda un Deleģēšanas rīki
 • Personiskā efektivitāte un prioritāšu vadība

GALVENIE IEGUVUMI

 • Seminārā interaktīvā un praktiskā veidā tiek apskatītas galvenās tēmas, kas nepieciešamas jebkuram vadītājam − neatkarīgi no pieredzes un komandas izmēra
 • Semināra dalībnieki izstrādās praktiskas idejas savu vadītāja prasmju attīstīšanai
 • Iespēja veikt analīzi savām prasmēm grupu diskusijās un sarunās ar treneri

MĒRĶAUDITORIJA

 • Vadītāji ar padoto komandu
 • Vadītāji, kuri tikko ieguvuši vadītāja lomu;
 • Vadītāji, kuri vēlas atsvaidzināt līdzšinējās, kā arī apgūt jaunas zināšanas

GALVENĀS DARBA METODES

(augsts iesaistes līmenis 60% grupas darbs/ 40% praktiskā teorija):

 • Individuāls darbs
 • Darbs mazajās grupās un rezultātu apspriešana
 • Lomu spēles darbā ar komunikācijas instrumentiem
 • Mājas darbs ar personisko fokusa modeli
 • Atgriezeniskā saite no dalībniekiem
 • Trenera pieredze un atgriezeniskā saite

MĒRĶA GRUPA

maksimālais dalībnieku skaits – 12 +/-2

Ļoti praktisks divu dienu seminārs, kas noderēs jebkuram vadītājam, kas patiesi vēlas būt izcils vadītājs.

PROGRAMMA

Personīgā iniciatīva, attieksme un atbildība par rezultātu.

Personīgā atbildība mērķu sasniegšanā (lietas, ko varu/nevaru ietekmēt), risinājumi nevis problēmas.

Mērķis. Kas ir mērķis un kā to uzstādīt. Kāpēc vajag mērķus? Mērķis kā motivācijas instruments? Nav iespējams vadīt, ja nevaram izmērīt - vērtīgās aktivitātes un to definēšana vadītājiem. Personīgā fokusa modeļa izveide savām personīgajām vērtīgajām aktivitātēm.

Vadība. Vadības klasiskais 4 soļu cikls. Vadītājam ir jāmāk pielāgoties komandas vajadzībām un pielāgot komandu saviem mērķiem. Vadītāja lomas un uzdevumi. Vadītāja instrumenti. Ideju pārdošana kā iesaistes un augstāku rezultātu instruments

Komanda. Ja es māku vadīt trīs cilvēkus, tad mācēšu vadīt arī tūkstošus. Tu un darbs. Kas ir komanda un ar ko tā atšķiras no grupas vai pūļa? Kā komandas locekļi ietekmē komandu? Vadītāja loma komandas izveidē un kā to veidot – komandas gars, mērķtiecība un iekšējā drošība. Deleģēšanas būtība, jēga un ietekme uz komandu.

Komunikācija. Galvenie komunikācijas principi. Informācijas līnija un komunikācijas apļi. Attieksme pret kritiku. Galvenās komunikācijas kļūdas, ko pieļauj vadītāji. Atgriezeniskā saite – spēcīgs vadītāja instruments.

Personīgā efektivitāte. Man nebija laika – atruna vai realitāte? Prioritāšu domāšana un disciplīna. Kā paveikt svarīgo un virzīties pretī mērķim? Darīt pareizos darbus vai darīt darbus pareizi? Laika zagļi. Kā cīnīties ar faktoriem, kas samazina efektivitāti?

Ieradumu veidošana. Kā pieaugušiem cilvēkiem izveidot jaunus ieradumus un veikt pozitīvas uzvedības pārmaiņas. 18 praktiski padomi jaunu ieradumu veidošanas procesam.

Personīgā attīstība. Praktisks mērķu noteikšanas vingrinājums, kopējot treneri un savu tiešo vadītāju.

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES

Mārtiņa vadītajā vadības prasmju seminārā guvu iedvesmu, teoriju un ierosinājumu pielietot dažādas taktikas, knifus ikdienā. Ļoti ceru, kas man izdosies padarīt savu darbu un atdevi no tā daudz efektīvāku. Mārtiņš ir izcils treneris, prot atrast saikni ar dažādu tipu cilvēkiem, ar humoru pieiet nopietnajam un reizē neļauj " gulēt" lekcijās. Man ļoti patika, ka temats tika papildināts ar reāliem, aktuālie piemēriem no dzīves.

Anna Smilga
Elfa Distrelec

Mārtiņš ir līderis ar daudzu gadu pieredzi. Māk stāstīt, parādīt un mācīt. Iedvesmo! Viņa dzīves piemēri palīdz apgūt teoriju ātrāk un vieglāk. Divu dienu laikā apskatījām materiālu, ko iespējams izmantot visu mūžu.

Vladimirs Rusakovs
Atea Global Services

Mārtiņš spēj pielāgoties situācijai, bet tajā pašā laikā koncentrēties uz būtisko. Viņš atbildēja uz gandrīz visiem jautājumiem, pat ja tie nebija „par tēmu”. Viņš tāpat ir foršs. Man patika, ka mācības notiek mazā grupā, tādējādi visiem bija iespēja iesaistīties. Tiekamies nākamajās mācībās!

Marko van Hojlands (Marco van Hoylandt)
Olvi group eksporta direktors

Pozitīvi, ka tika rasta individuāla pieeja un iespēja uzdot jautājumus, diskutēt. Tajā pat laika kolektīvs ir ļoti plaša spektra vadītāji, kas situācijas un pieeju tām padara vispusīgāku. Kopumā ļoti noderīgas apmācības, pasniedzējs ir ļoti atraktīvs.

Gatis Kalniņš
Lattelecom

Pasniedzēja zināšanas un pieredzi apliecina daudzie piemēri no personīgās prakses. Es guvu vairākas idejas, kuras var attīstīt un pielietot, veidojot savu profesionālo komandu. Man jo īpaši patika brīvā dialoga forma un visu semināra dalībnieku ieguldījums.

Mihails Porožņakovs
Rietumu banka, risku vadības pārvaldes vadītājs

Vada sarunu nepiespiestā gaisotnē, piedāvā reālistiskus risinājumus, nerada priekšstatu, ka atstāstītu tikko internetā salasītu informāciju, bet dalās savā pieredzē. Sabalansēts " teorētiskais" bloks ar grupas " praktiskiem" darbiem.

Armands Pogulis
Latvijas Banka

Spēj noturēt uzmanību un to vērst tikai uz noderīgām un praksē pielietojamām darbībām. Pamato un argumentē sniegto informāciju ar piemēriem, ir ieinteresēts arī par saņemto informāciju no apmācāmajiem.

Miks Ieviņš
Citrus Solutions

Nebija slaidu, bet bija materiāls-grāmata. Teorija apvienojumā ar praktiskām diskusijām . Gatavība tvert jautājumus uz vietas, būt elastīgam. Netika mācīta " viena pareizā" pieeja, bet drīzāk veidota plašāka sapratne. Paldies, Mārtiņ, bija ļoti labi!

Žanna Upeniece
If Apdrošināšana

KONTAKTIMārtiņš Vecvanags 66900550